نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش سایدبار

Formalin فرمالین 10%_ 15 میل نیک درمان

80,000 تومان

آرسی پرپ نیک درمان

185,000 تومان250,000 تومان

اسید اچ جامبو نیک درمان

280,000 تومان

اسید اچ چهار سرنگ نیک درمان

80,000 تومان

اسید اچ سه سرنگ نیک درمان

80,000 تومان

پودر زینک اکساید نیک درمان

50,000 تومان

پودر زینک اکساید نیک درمان

60,000 تومان

حلال گوتا پرکا Gutasol نیک درمان

95,000 تومان

خمیر کلسیم هیدروکساید Endonic نیک درمان

110,000 تومان

ژل انعقاد خون Ironic Gel نیک درمان

125,000 تومان

ژل فلوراید Florax نیک درمان

125,000 تومان

سمان موقت زینک اکساید اوژنول Temponic Cement نیک درمان

135,000 تومان